Úvod

ONLINE NÁSTROJ

K čemu máte web?

talk.pngPlní váš web roli, kterou od něj očekáváte? Otestujte si jiný pohled na web, než na jeho technologii a strukturu.

Posuzujeme, jakou má web roli v celé vaší firmě, organizaci, a jak dobře tuto roli plní, případně jaká jeho role má být ve vztahu k produktům, službám, vztahům se zákazníky, jakou roli má v prodeji, při budování dobré pověsti, jak kvalitně přináší vizuální styl a jak buduje image.

Po zodpovězení těchto otázek je ujasněna role webu a klíčové výzvy webu, na základě kterých pak už lze efektivně budovat funkční a silný web, který je přínosem pro celou firmu a organizaci.

 

Produkt a služby

1. Jsou všechny produkty a služby, které nabízíte, prezentovány na vašem webu? Je tato nabídka aktuální, přehledná, úplná, srozumitelná?
OZNÁMKUJTE:
2. Jsou služby a produkty na webu prezentovány lépe než u konkurence?
OZNÁMKUJTE:
3. Je prezentace služeb a produktů na webu nejlepší, jaká může být: moderní, aktuální, přehledná atd.?
OZNÁMKUJTE:

Image

4. Má vaše firma a značka jasnou image, je tato image jasně prezentována na webu?
OZNÁMKUJTE:
5. Víte, pro koho je web určen? Pro úzkou skupinu osob (odborníci, B2B zákazníci, velkobchodní zákazníci, úzký okruh klientů apod.), nebo pro širší zákaznické skupiny? Je podle toho web postaven?
OZNÁMKUJTE:
6. Je image webu zapamatovatelná, unikátní, odlišitelná od konkurence?
OZNÁMKUJTE:

Zákazník

7. Víte, kdo a proč přesně dnes využívá a navštěvuje web?
OZNÁMKUJTE:
8. Víte, kdo je „přirozeným zákazníkem - návštěvníkem“ webu? Vědí tito „přirození zákazníci“ o webu?
OZNÁMKUJTE:
9. Víte přesně, jaké skupiny/okruhy potenciálních zákazníků chcete webem oslovit? Máte přehled o tom, jestli skutečně návštěvují web, jak se na něm pohybují, co na něm hledají?
OZNÁMKUJTE:

Prodej a distribuce

10. Jak jsou vaše produkty a služby nabízeny na webu, ve srovnání s dalšími vašimi distribuční kanály (kamenný obchod, obchodní zástupce, distributoři apod.)?
OZNÁMKUJTE:
11. Podporuje web vaše služby po prodeji? Pomáhá stávajícím zákazníkům?
OZNÁMKUJTE:
12. Pokud neprodáváte jen sami, pomáhá web vašim prodejním a distribučním partnerům?
OZNÁMKUJTE:

Vizuální styl a grafika

13. Je webu vizuálně přehledný a konzistentní? Používáte všude stejné barvy, písmo, symboly?
OZNÁMKUJTE:
14. Vypadá webu graficky stejně jako váš design a grafika mimo web (barvy v kamenném obchodě, na vizitkách, v letácích)?
OZNÁMKUJTE:
12. Je vizuální styl webu (jeho vzhled) moderní, unikátní, zapamatovatelný, odlišuje vás od konkurence?
OZNÁMKUJTE:

Dobrá pověst

16. Víte, co smýšlejí o webu vlastní zaměstnanci a pracovníci? Rozumí vaši lidé, proč web máte, pro koho je určen, k čemu web slouží?
OZNÁMKUJTE:
17. Je váš web známý, píše se o něm, odkazuje se na něj z internetu?
OZNÁMKUJTE:
18.Je váš web vnímán a přijímán kladně v odborném prostředí vašeho byznysu: u odborníků, u konkurence, u odborných novinářů?
OZNÁMKUJTE:
1 Produkty a služby2 Image3 Zákazník4 Prodej a distribuce5 Vizuální styl a grafika6PověstDalší stránkaVyhodnotit

WEB SCORE 360

výsledná známka

Váš web potřebuje posílit své role
v některých vybraných oblastech.
Zobrazené výsledky ukazují, které
oblasti je potřeba hlouběji rozebrat a
určit, jakou roli má web plnit. Rádi
Vám k tomu poskytneme naše služby.
Kontaktujte Nás
WEB
Produkty a služby
Image
Zákazník
Prodej a distribuce
Vizuální styl a grafika
Dobrá pověst

KONZULTACE

Chcete na toto téma naši konzultaci?

Rádi vás seznámíme s naším postupem a připravíme analýzu webu „K čemu
(vlastně) máte web?“ pro vás.

 

WORKSHOP
2400
Práce v rozsahu 2 hodinForma spolupráce:vstupní konzultace
bez výstupní zprávy
Objednat
START
12 000
Práce v rozsahu 10 hodinForma spolupráce:vstupní konzultace
homework
prezentace
(zpráva s doporučením)
Objednat
FOCUS 360
60 000
Práce v rozsahu 50 hodinForma spolupráce:vstupní konzultace
prezentace
(zpráva s doporučením)
Objednat

 

x